Follow Us

Descriere CROSSRISKS

Pe baza experienței și a cunoștințelor importante în ceea ce privește gestionarea diferitelor situații de urgență din zona transfrontalieră acumulate în ultimii ani, de către cei trei parteneri: Asociația „SERVICIUL PENTRU ASISTENȚĂ ÎN SITUAȚII SPECIALE-SARTISS, Direcția Hajdu-Bihar pentru gestionarea dezastrelor (Hajdú -Bihar MKI) și Inspectoratul pentru situații de urgență Crișana-ISU Crișana și ținând cont de nevoile existente și de evoluția tipurilor de risc, partenerii de proiect promovează, prin proiectul CROSSRISKS, o abordare transfrontalieră integrată prin combinarea politicilor și instrumente de investiții, îmbunătățind astfel cooperarea și pregătirea în comun privind prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor.


Această abordare integrată transfrontalieră necesită elaborarea de strategii și planuri de acțiune pentru prevenirea și atenuarea riscurilor și gestionarea dezastrelor, dezvoltarea și extinderea infrastructurii transfrontaliere în domeniul pregătirii pentru situații de urgență, dezvoltarea de formări comune programe și stabilirea de protocoale comune pentru intervenții specifice.

CROSSRISKS este acronimul pentru Integrated cross-border approach for improving the cooperation and joint preparedness on risk prevention and disaster management at the level of Bihor Hajdu-Bihar    Euroregion

În cadrul proiectului CROSSRISKS, instrumentele de politici menționate anterior și investițiile specifice sunt reprezentate de:

  • Strategia transfrontalieră pentru prevenirea riscurilor și gestionarea dezastrelor la nivelul Euroregiunii Bihor Hajdu-Bihar,
  • cursurile de învățare a limbilor străine pentru personalul care lucrează în domeniul de gestionare a dezastrelor,
  • stabilirea de protocoale comune pentru intervenții specifice,
  • extinderea, modernizarea și gestionarea în comun a două centre regionale de formare transfrontalieră complementare pentru pregătirea integrată pentru intervenții în caz de urgență care vor fi situate în localitățile Bors și Hajdúszoboszló, 
  • programe comune de pregătire pentru asigurarea nivelului de pregătire a personalului voluntar și profesionIst implicat în gestionarea riscurilor și dezastrelor din Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar.

 Prin implementarea proiectului CROSSRISKS, toți actorii cheie relevanți din Euroregiunea Bihor-Hajdu Bihar implicați în politica de reducere a riscului de dezastre vor dezvolta mai bine controlul și practica proceselor lanțului de comandă în operațiunile de suprimare locală și transfrontalieră a incendiilor, exploziilor, accidentelor industriale), contribuindu-se astfel la îmbunătățirea calității intervențiilor în această zonă transfrontalieră vizată.

În același context, înființarea Centrelor regionale de formare transfrontalieră pentru pregătirea integrată pentru intervenții în caz de urgență va integra aspectele de pregătire într-o politică transfrontalieră de gestionare a dezastrelor și va face permanentă cooperarea în cadrul acestei politici, cu impact direct asupra întregii populații, care beneficiază de de servicii publice de intervenții în situații de urgență îmbunătățite prin proiectul Crossrisks.